Inloggegevens vergeten?

Privacy Statement

ZET solutions kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant en acht het belangrijk dat de klant haar ervaart en herkent in ondermeer: 

  • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben;
  • Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van ZET solutions ervaren.

ZET solutions gaat zorgvuldig om met uw gegevens en is daarbij gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. ZET solutions heeft een melding gedaan over hoe zij omgaat met persoonsgegevens en het gebruik van wettelijke identiteitsdocumenten (WID’s) bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van ZET solutions. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Een exemplaar van het Privacyreglement kunt u aanvragen bij ZET solutions. ZET solutions is ISO gecertificeerd voor de norm ISO-27001 Informatiebeveiliging.

Uw persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt ZET solutions om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten of om deze persoonsgegevens ter ondersteuning van de functionaliteit van haar producten en diensten in te zetten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van ZET solutions zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten van ZET solutions wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij ZET solutions.

WID controle en vastleggen gegevens
Wanneer u wordt gevraagd om een kopie van een wettelijk identiteitsdocument (WID) aan te leveren dan wordt deze uitsluitend gebruikt ter controle van uw identiteit in het registratieproces.
Wij controleren de geldigheid van uw kopie WID middels de Machine Readable Zone (MRZ). De MRZ staat in de voetnoot van uw WID (voor- of achterzijde) en biedt een samenvatting van alle gegevens die op uw WID vermeld staan, waaronder uw BSN, geboortedatum e.d. De MRZ wordt automatisch uitgelezen. Vandaar dat de gegevens in de MRZ niet afgeschermd mogen worden en altijd goed leesbaar moeten zijn.

Het is toegestaan om op uw kopie WID een tekst te schrijven om het doelbereik van uw kopie WID af te bakenen. Daarbij geeft u aan waarvoor uw kopie WID gebruikt mag worden (doel) en de datum waarop u deze toestemming heeft gegeven. Hierbij mag u echter niet door de MRZ heen schrijven. Hiermee kunt u verklaren dat uw WID uitsluitend voor identiteitscontrole mag worden gebruikt voor de aanschaf van uw eHerkenningsmiddel.
Uw foto op de kopie WID wordt niet opgeslagen of gebruikt.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat ZET solutions zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. De gegevens uit de MRZ zijn leidend en worden door ZET solutions gebruikt om de persoonsgegevens in de registratieprocedure vast leggen. Het Burger Service Nummer wordt hierbij niet overgenomen of opgeslagen. Een kopie WID (geüpload of fysiek toegezonden) wordt standaard na controle direct verwijderd en of vernietigd.

Rechten met betrekking tot uw gegevens
Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ZET solutions jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. U heeft het recht op verzet wanneer u vindt dat er gegevens van u zijn opgeslagen die niet opgeslagen dienen te worden. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ZET solutions opvragen.
maandag 12 april 2010


RVO over op niveau EH3

logoRVOnl_klein.png

Vanaf medio 2018 verhoogt RVO.nl het benodigde niveau eHerkenning van 2+ naar niveau 3. Heeft u een middel dan moet u deze upgraden naar niveau 3.


eHerkenning

Lees meer...