U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Tekenbevoegdheid

De wettelijk bevoegde is tekenbevoegd voor betrouwbaarheidsniveau EH3 mits:

  • de wettelijk bevoegde in het KVK-uittreksel voor het betreffende (onderdeel van de) organisatie geregistreerd staat met de bevoegdheid: alleen/zelfstandig bevoegd, volledige volmacht of beperkte volmacht, waarbij expliciet is aangegeven dat hij/zij gerechtigd is tot het doen van een aanvraag eHerkenning.
  • een meerderheid van de wettelijk bevoegden die in het KVK-uittreksel voor het betreffende (onderdeel van de) organisatie geregistreerd staan met een beperkte volmacht, de aanvraag mede ondertekend.
  • de wettelijk bevoegde in het KVK-uittreksel voor het betreffende (onderdeel van de) organisatie geregistreerd staat met een financiële beperking in zijn bevoegdheid én de functie de hoogste in rang is én er voldoende bewijs aangeleverd is waaruit blijkt dat de functie daadwerkelijk de hoogste in rang van het betreffende (onderdeel van de) organisatie is.

Als de wettelijk bevoegde niet is ingeschreven in het KVK-uittreksel voor het betreffende (onderdeel van de) organisatie, moet de wettelijk bevoegde andere bewijslast overleggen die aantoont dat hij/zij tekenbevoegd is.

De bewijslast die dan aangeleverd moet worden bestaat uit:

  • Mandaatbesluit: dit mandaatbesluit moet aangeven op basis van welke in het mandaatbesluit genoemde functie de aanvraag wordt gedaan;
  • Zelfverklaring: degene die opgave doet verklaart dat hij op het moment van aanvragen daadwerkelijk in de functie werkzaam is.

Advies: Laat in het mandaatbesluit van de organisatie vastleggen welke rol/functie eHerkenning mag aanvragen en beheren. Laat dit niet beperken tot een enkel onderdeel.

Protocol voor controle van interne mandaatbesluiten

Voor de controle van interne mandaatbesluiten die als alternatief voor controle in het handelsregister worden toegestaan geldt de volgende werkwijze:

  • het mandaatbesluit wordt door degene die opgave doet verstrekt.
  • degene die opgave doet duidt aan op basis van welke in het mandaatbesluit genoemde functie hij de op­gave doet.
  • degene die opgave doet verklaart dat hij op moment van aanvragen daadwerkelijk in betreffende functie is aangesteld.
  • het machtigingenregister MOET de betrouwbaarheid van het mandaatbesluit controleren. Deze is vol­doende als het betreffende besluit in officiële openbare overheidsbron als Staatscourant of officiële open­baar gemaakte stukken van het bevoegde orgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon kan worden teruggevonden. Bij twijfel aan de betrouwbaarheid MOET het machtigingenregister alsnog de wettelijke vertegenwoordiger vragen om zelf namens de rechtspersoon opgave te doen (indien deze niet al de op­gave deed) of zelf een andere vertegenwoordiger van de rechtspersoon contacteren om deze te laten ver­klaren dat het mandaat geldig is.

Het verstrekte en gecontroleerde mandaatbesluit MOET worden gearchiveerd voor de duur van tenminste zeven jaar.