U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Een eHerkenningsmiddel is een persoonlijk middel en kan dus niet worden gedeeld of overgedragen. Dit gaat fraude tegen en een organisatie is er zo altijd zeker van dat de juiste medewerker inlogt om namens de organisatie zaken te doen. Ook kan zo bij het onderzoeken van (het vermoeden van) fraude worden achterhaald aan wie het middel is uitgegeven en wie heeft ingelogd.

Een erkende aanbieder wil zeker weten dat u de persoon bent die het eHerkenningsmiddel gaat gebruiken. Hij controleert daarom uw persoonsgegevens aan de hand van uw identiteitsbewijs. Deze controle is vereist zodra u een eHerkenningsmiddel aanvraagt dat voldoet aan een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Als u uw identiteitsbewijs gaat of laat kopiëren, kunt u een aantal maatregelen nemen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen:

 1. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft. Zorg er wel voor dat de gegevens op de kopie duidelijk leesbaar blijven.
 2. In de meeste gevallen is het Burgerservicenummer (BSN) niet nodig om eHerkenning aan te vragen, daarom raden wij altijd aan om het BSN af te schermen bij het doorsturen van een kopie identiteitsbewijs. Alleen wanneer u eHerkenning namens een eenmanszaak aanvraagt, is het BSN nodig voor inloggen bij organisaties die met het RSIN (fiscaal) nummer werken. Dit zijn o.a. het UWV, de Belastingdienst en de Douane. Wanneer u dus als eenmanszaak zijnde in wilt inloggen bij deze organisaties raden wij u af om het BSN af te schermen. Z login is door de overheid gecertificeerd om Burgerservicenummers te verwerken. Het BSN wordt eenmalig gebruikt om hier een unieke identificatiecode aan te koppelen. Vervolgens is het BSN niet meer nodig en zal het worden vernietigd.
 3. U kunt uw pasfoto, BSN en/of nationaliteit afschermen of onzichtbaar maken.

Gebruik voor het maken van een kopie van het identiteitsbewijs de KopieID app van de Rijksoverheid.

Meer informatie over het identiteitsbewijs vindt u op Rijksoverheid.nl en de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat moet zichtbaar zijn en wat doen wij met uw identiteitsbewijs?

 1. Zorg voor een heldere en duidelijke foto of scan zonder storende achtergrond.
 2. Er mag op de kopie geschreven worden, bijvoorbeeld waarvoor deze gemaakt is.
 3. De scan mag zowel in kleur als in zwart/wit gemaakt worden.
 4. De pasfoto, het BSN en de nationaliteit mogen in de meeste gevallen afgeschermd worden.
 5. Uw identiteitsdocument mag niet verlopen zijn.
 6. De MRZ* code moet, m.u.v. het BSN, volledig zichtbaar en goed leesbaar zijn.
 7. Bij een identiteitskaart of rijbewijs dient u ook van de achterzijde een foto of scan te maken.
 8. Er kan worden gecontroleerd of uw identiteitsbewijs als gestolen of vermist is opgegeven.

UnifiedPost B.V. is verplicht zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw (geüploade) kopie identiteitsbewijs wordt na controle vernietigd.

* De Machine Readable Zone (MRZ) is de Engelse benaming van ‘machine leesbare strook’.