U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Zelf wijzigen

Een beheerder kan wijzigingen doorvoeren in de Beheermodule van Z login. U vindt uitgebreide instructies in de handleiding.

Inloggen Beheermodule

 

Wijzigen via wijzigingsformulieren

Wilt u iets wijzigen wat (nog) niet in de Beheermodule kan? Dan kunt u deze wijzigingen doorvoeren via een van onderstaande wijzigingsformulieren. U kunt hier bijvoorbeeld een nieuwe activatiebrief aanvragen, gegevens wijzigen en extra personen aanmelden om namens uw organisatie met eHerkenning te werken.
Als u uw huidige eHerkenningsmiddel wilt upgraden, dan kunt u op onderstaande knop klikken.

Upgraden eHerkenning

Activeringsbrief

OTP device

Aanmelden extra persoon

Gegevens bedrijf / beheerder / gebruiker wijzigen

Registreren BSN nummer eigenaar bij eenmanszaak

Machtiging voor automatische incasso aanvragen

Bankrekeningnummer wijzigen

Huidige betrouwbaarheidsniveau upgraden

Wijziging KvK nummer

Omzetten vestigingsnummer naar 8 cijferig KvK nummer

 

Aanvragen activeringsbrief

Het aanvragen van een nieuwe activeringsbrief kan via dit formulier.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Nieuwe activeringsbrief EH2 / EH2+: € 12,50 per activeringsbrief
 • Nieuwe activeringsbrief EH3: € 17,50 per activeringsbrief

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn eHerkenningsmiddel activeren?

Waar moet ik de activeringscode invoeren?

De activeringscode in de activeringsbrief is verlopen, wat moet ik nu doen?

OTP device aanvragen

Het aanvragen van een OTP device kan via dit formulier, ook als u bijvoorbeeld wilt overstappen van SMS naar OTP device, of juist andersom. 

Beheerders en wettelijk vertegenwoordigers* zijn bevoegd dit formulier te ondertekenen.

Altijd meesturen: Kopie van een geldig identiteitsbewijs, inclusief kopie van achterzijde, van de persoon die ondertekent dient te worden bijgevoegd en van de persoon/personen waarvoor een nieuwe OTP device wordt aangevraagd.

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Voor betrouwbaarheidsniveau EH2 is inloggen met behulp van een OTP device niet nodig. 

* Eventueel meesturen: Indien wettelijke vertegenwoordiger, niet zijnde beheerder, ondertekent en er is volgens de KvK inschrijving sprake van ‘gezamenlijk bevoegdheid’ dan dienen alle bevoegde vertegenwoordigers te tekenen (gebruik hiervoor de pagina van het formulier) én dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs, inclusief kopie van achterzijde, van alle bevoegde vertegenwoordigers te worden bijgevoegd.

Tarieven verwerken mutatieformulier Z login eHerkenning

 • Nieuwe OTP device EH2+ / EH3: € 45,00 per OTP device per 3 jaar

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Het inloggen met mijn OTP werkt niet, wat moet ik nu doen?

Wat is een OTP device?

Hoe activeer ik mijn vervangende OTP device?

Aanmelden extra persoon

Binnen uw organisatie zijn al eHerkenningsmiddelen aanwezig en u wilt nu voor een extra persoon eHerkenning aanvragen.

 • U bent beheerder.
 • U heeft minimaal hetzelfde betrouwbaarheidsniveau als het gewenste niveau dat u wilt aanvragen.

Als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u de aanvraag doen via de Beheermodule.
Op deze manier kan alles digitaal afgerond worden en hoeft u geen formulieren met natte handtekening in te sturen.  

Is er binnen uw organisatie alleen een beheerder op niveau 2? Gebruik dan een van deze formulieren:

* Let op. Het kan zijn dat u recht hebt op ledenkorting. Bijvoorbeeld omdat u bent aangesloten bij een vereniging die partner is van Z login. Vul in dit geval uw lidnummer in, daar waar gevraagd wordt om een kortingscode.

Is er binnen uw organisatie nog geen beheerder met het gewenste niveau?

Vraag dan eerst een upgrade aan.

 

Wijziging geregistreerde beheerder / gebruiker

Het doorgeven van een wijziging voor een geregistreerd beheerder of gebruiker vanaf Niveau 2+ kan via de Beheermodule.

Heeft u geen toegang tot de Beheermodule, of bent u de enige beheerder binnen uw organisatie gebruik dan dit formulier.

Wijzigingsformulieren voor niveau 2

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Wijzigen (persoons)gegevens: € 10,00 per formulier

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Kan ik upgraden als ik al een Z login eHerkenningsmiddel heb?

Ik wil mijn e-mailadres wijzigen, hoe doe ik dat?

Waar vind ik de handleiding van de Z login Beheermodule?

 

Wijziging machtiging(en) beheerder / gebruiker

Het doorgeven van een wijziging (bijvoorbeeld het verlengen, activeren of stoppen) van de machtiging(en) voor een geregistreerd beheerder of gebruiker kan via dit formulier.

Voor EH2: vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten. Voor EH2+ en EH3: maak gebruik van de Z login Beheermodule.

Wijziging machtiging gebruiker

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Wijziging machtiging beheerder

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Wijzigen, intrekken of verlengen machtiging:  € 10,00 per formulier

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Instructies om machtigingen te verlengen vindt u in de handleiding van de Beheermodule.


Gerelateerde veelgestelde vragen

Wat is de Z login Beheermodule?

Waar vind ik de handleiding van de Z login Beheermodule?

Kan ik upgraden als ik al een Z login eHerkenningsmiddel heb? 

Opzeggen eHerkenning

Hier kunt u een eHerkenningsmiddel opzeggen voor een persoon. Of u kunt een eHerkenningsovereenkomst opzeggen namens een bedrijf, dan worden ook alle bijhorende middelen opgezegd.

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Kan ik upgraden als ik al een Z login eHerkenningsmiddel heb?

Registeren BSN nummer van eigenaar bij eenmanszaak

Om te kunnen inloggen bij o.a. het UWV moet bij eenmanszaken het BSN nummer van de eigenaar bij de eHerkenningsmiddelen worden geregistreerd.

LET OP: het registreren van het BSN nummer kan alleen bij eenmanszaken en dit moet altijd het BSN nummer van de eigenaar zijn.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en stuur een kopie (voor- én achterzijde) van het identiteitsbewijs van de eigenaar mee.

Download formulier

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Registreren BSN nummer eigenaar: € 10,00 per formulier

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Waarom mag ik, een eigenaar van een eenmanszaak, mijn Burgerservicenummer niet doorstrepen bij het aanvragen van eHerkenning?

Waar kan ik meer informatie vinden over eHerkenning aanvragen voor eenmanszaken?

 

Wijziging bedrijfsgegevens doorgeven

Via dit formulier kunt een wijziging doorgeven voor een geregistreerd bedrijf.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Wijziging KvK nummer:

Het is niet mogelijk om het KvK- en/of vestigingsnummer voor een geregistreerd bedrijf te wijzigen. Is het KvK- en/of vestigingsnummer van uw bedrijf gewijzigd dan kunt u voor dit nieuwe KvK- en/of vestigingsnummer een nieuwe aanvraag indienen en voor het oude  KvK- en/of vestigingsnummer de overeenkomst opzeggen.

Stappenplan wijziging KvK

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Waar vind ik de handleiding van de Z login Beheermodule?

Hoe wijzig ik het factuur e-mailadres?

 

Machtiging automatische incasso of wijziging rekeningnummer

U heeft gekozen voor de optie: Voor een geregistreerd bedrijf een doorlopende machtiging voor automatische incasso aanvragen of het wijzigen van een bankrekeningnummer. Dit kunt u direct zelf regelen via de Beheermodule. Heeft u hier geen toegang toe? Gebruik dan onderstaand formulier.

Download het formulier dat u nodig heeft om een doorlopende machtiging voor automatische incasso aan te vragen of om een wijziging van uw bankrekeningnummer door te geven. Verstuur dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, per e-mail naar UnifiedPost.

Download SEPA machtiging

LET OP:
De bankrekeninghouder(s) is/zijn bevoegd dit formulier te ondertekenen.

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Hoe wijzig ik het factuur e-mailadres?

Hoe geef ik een wijziging van het bankrekeningnummer door?

Is het mogelijk een inkoopnummer (IO/PO) toe te voegen op de factuur?

Wat te doen bij wijziging van het KvK nummer?

Indien uw KvK nummer is gewijzigd doordat bijvoorbeeld uw maatschap is omgezet naar een B.V. kunt u met uw huidige eHerkenningsmiddel niet meer inloggen bij (overheids(diensten) zoals bijvoorbeeld RVO en OLO.

Nieuwe aanvragen, oude opzeggen

Uw eHerkenningsmiddel is namelijk gekoppeld aan het KvK nummer. Voor het nieuwe KvK nummer dienen wij opnieuw alle controles uit te voeren, daarom is het noodzakelijk dat u een nieuwe aanvraag bij ons indient. Uw Z login eHerkenningsmiddel dat gekoppeld is aan het oude KvK nummer dient u zelf op te zeggen via de Beheermodule. Uw aanvraag voor uw nieuwe Z login eHerkenningsmiddel kunt u naar ons opsturen. 

Wat moet u doen:

 • Kies het betrouwbaarheidsniveau waarvoor u een eHerkenningsmiddel wilt aanvragen;
 • Vul uw aanvraag voor een nieuw eHerkenningsmiddel online in;
 • Download het aanvraagformulier en print het uit;
 • Zorg voor een correcte ondertekening en de juiste bijlagen;
 • Zeg uw huidige eHerkenningsmiddel op via de Beheermodule

Zelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken

Nadat u uw eHerkenningsmiddel via de Beheermodule heeft opgezegd zorgen wij ervoor dat wij het oude KvK nummer loskoppelen van uw Z login. Wij verzoeken u om bij uw aanvraag voor uw nieuwe eHerkenningsmiddel een begeleidend schrijven toe te voegen met daarbij een toelichting dat het gaat om het wijzigingen van uw KvK nummer en dat u uw oude eHerkenningsmiddel al heeft opgezegd via de Beheermodule. Zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u van ons een brief met activeringscode waarmee u uw Z login gebruikersnaam en wachtwoord kunt koppelen aan uw nieuwe eHerkenningsmiddel. Op die manier kunt u hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord blijven gebruiken voor uw Z login eHerkenningsmiddel.

 


Gerelateerde veelgestelde vragen

Welk niveau heb ik nodig?

Wat is de Z login Beheermodule?

Omzetten vestigingsnummer naar 8 cijferig KvK nummer

Wanneer u het vestigingsnummer wilt laten verwijderen van uw registratie en het betreft een KvK met 1 vestiging dan kunt u dit als beheerder eenvoudig zelf doen via de Beheermodule.

Indien u meerdere vestigingen heeft dan is onderstaand formulier voor u van toepassing. Volg de checklist voor het ondertekenen, sturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Download formulier

Tarieven verwerken wijzigingsformulier 

Als u het vestigingsnummer laat verwijderen middels een formulier worden hier mutatiekosten voor in rekening gebracht:

 • Wijzigen vestigingsnummer: € 10,00 per formulier

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Uitbreiding of wijzigingen voor Beheermodule

Veel zaken kunnen al online in de Beheermodule afgehandeld worden door de beheerder binnen uw organisatie, zoals:

 • EH middelen aanvragen;
 • Rol van een gebruiker omzetten van gebruiker naar beheerder en andersom;
 • Het mobiele nummer van een gebruiker wijzigen;
 • Het e-mailadres van een gebruiker wijzigen (vóór activatie) Let op geef dit wel door aan de customer service i.v.m. uw amp afspraak;
 • Machtigingen van één of meerdere gebruikers toevoegen, wijzigen en verlengen;
 • Gebruikers koppelen aan andere organisaties waar u beheerder voor bent;
 • Een einddatum instellen (beëindigen) van machtigingen bij één of meerdere gebruikers;
 • Per direct een machtiging intrekken van een gebruiker;
 • Het rekeningnummer opgeven/wijzigen inzake automatische incasso;
 • Het factuur e-mailadres opgeven/wijzigen voor het ontvangen van een PDF factuur;
 • Overzichten exporteren (Microsoft Excel formaat).

Klik hier om naar de beheermodule te gaan.
Klik hier voor de handleiding.

Voor deze uitbreidingen en wijzigingen gebruikt u het onderstaande formulier: 

 • Organisatie toevoegen;
 • Facturatie gegevens aanpassen. 

Voor het toevoegen van een of meerdere organisaties dient de wettelijk vertegenwoordiger te tekenen voor akkoord. Voor alle andere wijzigingen of uitbreidingen van de Beheermodule mag de beheerder tekenen mits de beheerder gemachtigd is door de wettelijke vertegenwoordiger om zelfstandig mutaties door te voeren. Is de beheerder niet gemachtigd dan moet de wettelijke vertegenwoordiger tekenen. Lees de instructies goed door voordat u met het Excel formulier aan de slag gaat.

Vul het formulier volledig in en volg de instructies voor het ondertekenen. Stuur het per post op met de gevraagde aanvullende documenten.

Opzeggen ketenmachtiging

Heeft u een ketenmachtiging afgegeven aan uw intermediair en wilt u deze nu opzeggen? Dit kan via onderstaand formulier. Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Registratie BSN-nummer t.b.v. inloggen in Europa

Om uw eHerkenningsmiddel gereed te kunnen maken voor gebruik in Europa om via eIDAS te kunnen inloggen, dient u uw BSN-nummer door te geven. Het BSN-nummer wordt in het registratieproces eenmalig gebruikt om een versleuteld uniek nummer te genereren. Het BSN-nummer wordt niet bewaard. Het gegenereerde unieke nummer is niet te herleiden naar uw BSN en wordt gebruikt als identificatienummer.

Als het bedrijf bij Z login geregistreerd is met vestigingsnummer, dan moet deze registratie worden omgezet naar een registratie zonder vestigingsnummer. Dit moet u doen door pagina 2 van onderstaand formulier door de wettelijk vertegenwoordiger(s) te laten invullen en ondertekenen en samen met pagina 1 én met een kopie ID-bewijs van de wettelijk vertegenwoordiger(s) naar ons terug te sturen. Let op: volg goed de instructies op het formulier. 
Lees hier meer over het klaarmaken van uw eHerkenning voor Europees gebruik.

Registratieformulier BSN-nummer t.b.v. inloggen in Europa

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.