Wijzigen geregistreerd eHerkenningsmiddel

Is uw bedrijf reeds geregistreerd en beschikt u niet over de Z login eHerkenning Beheermodule en u wilt een nieuwe activatiebrief aanvragen, gegevens wijzigen en/of extra personen aanmelden dan kan dit door middel van het invullen van een aanvraag/wijzigingsformulier.

LET OP:  Bent u beheerder en beschikt u over een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger dan beschikt u automatisch over de Z login Beheermodule en kunt u wijzigingen zelf, middels de Z login Beheermodule doorvoeren.

LET OP: Wilt u eHerkening EH3 aanvragen of het huidige betrouwbaarheidsniveau upgraden naar EH3, klik dan hieronder.

Aanvragen niveau EH3

Activeringsbrief

OTP device

Aanmelden extra persoon

Gegevens bedrijf / beheerder / gebruiker wijzigen

Machtiging voor automatische incasso aanvragen

Bankrekeningnummer wijzigen

Huidige betrouwbaarheidsniveau upgraden

Wijziging KvK nummer

Omzetten vestigingsnummer naar 8 cijferig KvK nummer

 

Aanvragen activeringsbrief

Het aanvragen van een nieuwe activeringsbrief kan via dit formulier.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Nieuwe activeringsbrief EH1: € 4,95 per activeringsbrief
 • Nieuwe activeringsbrief EH2 / EH2+: € 12,50 per activeringsbrief
 • Nieuwe activeringsbrief EH3: € 17,50 per activeringsbrief

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

OTP device aanvragen

Het aanvragen van een OTP device kan via dit formulier, ook als u bijvoorbeeld wilt overstappen van SMS naar OTP device. 

Beheerders en wettelijk vertegenwoordigers* zijn bevoegd dit formulier te ondertekenen.

Altijd meesturen: Kopie van een geldig identiteitsbewijs, inclusief kopie van achterzijde, van de persoon die ondertekent dient te worden bijgevoegd en van de persoon/personen waarvoor een nieuwe OTP device wordt aangevraagd.

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Voor betrouwbaarheidsniveau EH1 en EH2 is inloggen met behulp van een OTP device niet mogelijk. 

* Eventueel meesturen: Indien wettelijke vertegenwoordiger, niet zijnde beheerder, ondertekent en er is volgens de KvK inschrijving sprake van ‘gezamenlijk bevoegdheid’ dan dienen alle bevoegde vertegenwoordigers te tekenen (gebruik hiervoor de pagina van het formulier) én dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs, inclusief kopie van achterzijde, van alle bevoegde vertegenwoordigers te worden bijgevoegd.

Tarieven verwerken mutatieformulier Z login eHerkenning

 • Nieuwe OTP device EH2+ / EH3: € 45,00 per OTP device per 3 jaar

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanmelden extra persoon

Via dit formulier is het mogelijk om voor een extra persoon een eHerkenningsmiddel aan te vragen voor een bij Z login eHerkenning geregistreerd bedrijf.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Aanmelden extra persoon in de rol van gebruiker

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Aanmelden extra persoon in de rol van beheerder

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Tarieven verwerken mutatieformulier Z login eHerkenning

 • Extra eHerkenningsmiddel EH1: € 6,00 per middel per jaar
 • Extra eHerkenningsmiddel EH2: € 21,50 per middel per jaar
 • Extra eHerkenningsmiddel EH2+: € 24,50 per middel per jaar
 • Extra eHerkenningsmiddel EH3: € 45,00 per middel per jaar

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging geregistreerde beheerder / gebruiker

Het doorgeven van een wijziging voor een geregistreerd beheerder of gebruiker kan via dit formulier.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Wijziging eHerkenningsmiddel gebruiker

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Wijziging eHerkenningsmiddel beheerder

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Wijzigen (persoons)gegevens: € 10,00 per formulier

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging machtiging(en) beheerder / gebruiker

Het doorgeven van een wijziging in de machtiging(en) voor een geregistreerd beheerder of gebruiker kan via dit formulier.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Wijziging machtiging gebruiker

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Wijziging machtiging beheerder

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Wijzigen, intrekken of verlengen machtiging:  € 10,00 per formulier

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Beëindig eHerkenningsmiddel

Het beëindigen van een eHerkenningsmiddel kan via het downloaden en opsturen van een formulier.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Beëindig eHerkenningsmiddel gebruiker

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Beëindig eHerkenningsmiddel beheerder

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Wijziging bedrijfsgegevens doorgeven

Via dit formulier kunt een wijziging doorgeven voor een geregistreerd bedrijf.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Kies hieronder het niveau van het eHerkenningsmiddel:

Wijziging KvK nummer:

Het is niet mogelijk om het KvK- en/of vestigingsnummer voor een geregistreerd bedrijf te wijzigen. Is het KvK- en/of vestigingsnummer van uw bedrijf gewijzigd dan kunt u voor dit nieuwe KvK- en/of vestigingsnummer een nieuwe aanvraag indienen en voor het oude  KvK- en/of vestigingsnummer de overeenkomst opzeggen.

Stappenplan wijziging KvK

Machtiging automatische incasso of wijziging rekeningnummer

U heeft gekozen voor de optie: Voor een geregistreerd bedrijf een doorlopende machtiging voor automatische incasso aanvragen of het wijzigen van een bankrekeningnummer.

Download het formulier dat u nodig heeft om een doorlopende machtiging voor automatische incasso aan te vragen of om een wijziging van uw bankrekeningnummer door te geven. Verstuur dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, per e-mail naar UnifiedPost.

Download SEPA machtiging

LET OP:
De bankrekeninghouder(s) is/zijn bevoegd dit formulier te ondertekenen.

Wat te doen bij wijziging van het KvK nummer?

Indien uw KvK nummer is gewijzigd doordat bijvoorbeeld uw maatschap is omgezet naar een B.V. kunt u met uw huidige eHerkenningsmiddel niet meer inloggen bij (overheids(diensten) zoals bijvoorbeeld RVO en OLO.

Nieuwe aanvragen, oude opzeggen

Uw eHerkenningsmiddel is namelijk gekoppeld aan het KvK nummer. Voor het nieuwe KvK nummer dienen wij opnieuw alle controles uit te voeren, daarom is het noodzakelijk dat u een nieuwe aanvraag bij ons indient. Uw Z login eHerkenningsmiddel dat gekoppeld is aan het oude KvK nummer dient u zelf op te zeggen. U kunt deze opzegging gelijk meesturen met uw aanvraag voor uw nieuwe Z login eHerkenningsmiddel zodat wij dit gelijktijdig voor u kunnen verwerken.

Wat moet u doen:

 • Kies het betrouwbaarheidsniveau waarvoor u een eHerkenningsmiddel wilt aanvragen;
 • Vul uw aanvraag voor een nieuw eHerkenningsmiddel online in;
 • Download het aanvraagformulier en print het uit;
 • Zorg voor een correcte ondertekening en de juiste bijlagen;
 • Download hier het opzegformulier voor het opzeggen van uw huidige eHerkenningsmiddel;
 • Vul het formulier online in en print het uit;
 • Zorg voor een correcte ondertekening en de juiste bijlagen;
 • Stuur alle documenten gezamenlijk per post naar UnifiedPost B.V.

Zelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken

Als u het opzegformulier tegelijk met uw nieuwe aanvraag per post naar ons stuurt, zorgen wij ervoor dat wij het oude KvK nummer loskoppelen van uw Z login. Zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u van ons een brief met activeringscode waarmee u uw Z login gebruikersnaam en wachtwoord kunt koppelen aan uw nieuwe eHerkenningsmiddel. Op die manier kunt u hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord blijven gebruiken voor uw Z login eHerkenningsmiddel.

Omzetten vestigingsnummer naar 8 cijferig KvK nummer

Het laten omzetten van een vestigingsnummer naar alleen het 8 cijferig KvK nummer kan via dit formulier.

LET OP: het omzetten van een vestigingsnummer naar alleen het 8 cijferig KvK nummer kan alleen als onder het 8 cijferig KvK nummer alleen deze vestiging is ingeschreven in het KvK Handelsregister. Zijn er meerdere vestigingen dan moet een nieuwe aanvraag voor alleen het 8 cijferig KvK nummer worden gedaan.

Vul het formulier volledig in en volg de checklist voor het ondertekenen, opsturen en eventueel meesturen van de gevraagde aanvullende documenten.

Download formulier

Tarieven verwerken wijzigingsformulier Z login eHerkenning

 • Wijzigen (persoons)gegevens: € 10,00 per formulier

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.