image

Over ketenmachtigingen

Met een normale eHerkenning machtiging wordt door een organisatie iemand intern gemachtigd om namens deze organisatie online zaken te doen met eHerkenning.

Organisaties die een andere partij, zoals een intermediair of bureau, willen machtigen om namens hen online zaken te doen met eHerkenning, kunnen daarvoor gebruik maken van een zogenoemde ketenmachtiging. Daarbij hoeft de organisatie niet zelf eHerkenning aan te vragen.

Voor de intermediair biedt eHerkenning ook uitkomst: hij kan met één eHerkenningsmiddel inloggen bij verschillende diensten waarvoor hij gemachtigd is en hoeft niet voor ieder ander bedrijf een apart eHerkenningsmiddel te gebruiken. 

Ketenmachtigingen voor intermediairs
Wij realiseren ons als geen ander dat het initiatief voor het regelen van ketenmachtigingen in de meeste gevallen ligt bij de intermediair. Wij focussen ons dan ook op functionaliteit voor de intermediair die het voor hen makkelijk maakt om ketenmachtigingen te verkrijgen. 

Bekijk deze presentatie over ketenmachtigingen voor meer informatie.

Leer meer over deze functionaliteiten en over ketenmachtigingen in het algemeen door u hieronder in te schrijven voor een van onze webinars over ketenmachtigingen. 
Bent u intermediair en wilt u weten wat ketenmachtigingen kosten voor u en uw relaties? Vul direct het aanvraagformulier in en vraag een offerte aan.

Aanvragen ketenmachtigingen

Bent u intermediair? Dan  kunt u met onze oplossing ketenmachtigingen eenvoudig regelen. Vul het aanvraagformulier in en wij maken een offerte op maat aan.

Bent u geen intermediair, maar wilt u een ketenmachtiging aanvragen voor uw intermediair? Dan adviseren wij u om eerst contact op te nemen met uw intermediair. Vraag aan uw intermediair om een ketenmachtiging bij ons aan te vragen via onderstaand aanvraagformulier.

Aanvraagformulier ketenmachtigingen

Tarieven ketenmachtigingen

Momenteel zijn ketenmachtigingen nodig voor het UWV en de Belastingdienst op eHerkenning niveau 3 (eH3). Vandaar dat wij enkel ketenmachtigingen op niveau eH3 aanbieden (dit kunt u ook gebruiken om op lagere niveaus in te loggen).

Tarieven ketenmachtigingen eH3 

Tarief per jaar

Factuur bedrag

Vooruitbetaling

Aantal machtigingen voor diensten

€ 19,95

€ 19,95

1 jaar

Keuze uit 1, of meerdere diensten

€ 18,50 

€ 55,50

3 jaar

Keuze uit 1, of meerdere diensten

€ 18,00 

€ 90,00

5 jaar

Keuze uit 1, of meerdere diensten

* Toelichting: contract wordt stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde periode als de gekozen periode voor vooruitbetaling. Bij opzegging ketenmachtiging wordt de machtiging ook beëindigd als deze niet al eerder is stopgezet. 
* Een ketenmachtiging is altijd per direct opzegbaar.

Toelichting tarieven

De tarieven van een ketenmachtiging worden per aanvraag in rekening gebracht. Wij moeten namelijk controles en administratieve handelingen verrichten die bij iedere aanvraag opnieuw moeten plaatsvinden. Daarom de volgende adviezen:

  • Stem de aanvraag af met uw intermediair, deze weet exact voor welke diensten toegang gewenst is.
  • Een aanvraag is altijd gekoppeld aan één KvK-nummer (organisatie) aan wie de ketenmachtiging wordt verstrekt. Dus als u aan meerdere intermediairs een ketenmachtiging wilt geven, dan dient er per organisatie (KvK) een ketenmachtiging te worden verstrekt. Dit kan niet in één aanvraag.

Toelichting aantal machtigen voor diensten per ketenmachtiging

Bij het aanvragen van een ketenmachtiging kunt u ervoor kiezen om uw intermediair alleen te machtigen voor specifieke dienstverleners en diensten. Dienstverleners zijn bijvoorbeeld het UWV en de Belastingdienst, diensten die daaronder vallen zijn bijvoorbeeld ‘indienen ontslagaanvraag’ en ‘MijnBelastingdienst’.

Echter, wanneer u voor bovenstaande optie kiest, dan komt u voor extra kosten te staan wanneer u uw intermediair wilt machtigen voor extra diensten of dienstverleners. U moet dan opnieuw een ketenmachtiging verstrekken en de bijbehorende kosten betalen.

Aanbieding voor ketenmachtigingen

Het fenomeen ketenmachtigingen is nieuw en wij kunnen nog niet exact voorspellen welke dienstverleners in de nabije toekomst welke diensten achter ketenmachtigingen gaan aanbieden. Hierdoor loopt u het risico dat u uw intermediair(s) in de komende maanden / jaren steeds weer opnieuw moet machtigen voor nieuwe diensten. Dit leidt iedere keer weer tot kosten en administratief gedoe. Dit willen wij u niet aandoen. Daarom bieden wij het volgende:

Voor alle contracten die wij in 2019 afsluiten bieden wij de mogelijkheid om uw intermediair een algemene machtiging te geven voor hetzelfde tarief als wanneer u slechts één machtiging geeft. Een algemene machtiging houdt in dat alle diensten nu en in de toekomst hiermee gekoppeld zijn.

Let op: dit betekent dat u uw intermediair machtigt voor alle diensten, die nu en in de toekomst door de dienstverleners worden aangeboden op basis van ketenmachtigingen (niveau 3 en lager). Zorg ervoor dat u met uw intermediair hier separaat afspraken over maakt.

Webinars voor intermediairs

Bekijk het overzicht van onze geplande webinars en schrijf u in op een tijd en datum waarop het u uitkomt. In deze webinars legt een van onze specialisten uit hoe ketenmachtigingen voor intermediairs werken en hoe het aanvraagproces zo goed mogelijk voorbereid kan worden voor uw relaties. Tijdens de webinar kunt u ook vragen stellen aan een van onze specialisten op het gebied van eHerkenning en ketenmachtigingen. 

Overzicht webinars

Alternatief voor ketenmachtigingen

Vanaf 1 november 2019 kunt u bij het UWV alleen nog maar inloggen met eHerkenning van betrouwbaarheidsniveau 3. Een mogelijkheid om namens uw relatie in te blijven loggen bij het UWV is een ketenmachtiging, maar het kan ook op een alternatieve manier met eHerkenning. Voor ‘kleinere’ intermediairs (met minder dan 10 relaties) is deze alternatieve manier een serieus scenario omdat het uitrollen van ketenmachtigingen onder relaties best ingewikkeld en tijdrovend is. 

De oplossing is eenvoudig 

U als intermediair vraagt zelf eHerkenning niveau 3 aan op naam van de organisatie van uw relatie. Hierbij meldt u uzelf of een van uw eigen werknemers aan als gebruiker (en beheerder als uw relatie dat goed vindt). U geeft uzelf dan ook een machtiging (of meerdere) waardoor u kunt blijven inloggen bij het UWV namens uw relatie. 

Het voordeel van deze methode is dat u als intermediair dit heel eenvoudig voor uw relatie kunt regelen. De wettelijk vertegenwoordiger van uw relatie hoeft alleen een handtekening onder de aanvraag te zetten. De kosten zijn in dit scenario voor uw  relatie. 

Wij raden het aan om uzelf tijdens het aanvraagproces als beheerder van het eHerkenningsmiddel op te geven. Zo krijgt u alle controle over het middel en heeft uw relatie verder geen beheerlasten. 
In onderstaande instructies gaan we ervan uit dat zowel de relatie, als de intermediair nog geen eHerkenning van Z login hebben.

Bekijk de instructies