image

Inloggen met eHerkenning niveau 1 is sinds 1 juli niet meer mogelijk.

Dit komt omdat eHerkenning niveau 1 niet meer voldoet aan de gewenste veiligheidseisen die de overheid als voorwaarde stelt om in te kunnen loggen bij verschillende overheidsdiensten.

Nu heeft u een hoger niveau eHerkenning nodig. Wij raden u aan om eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dit betrouwbaarheidsniveau wordt steeds vaker vereist voor overheidsdiensten zoals RVO, Belastingdienst en UWV.

Nu eHerkenning niveau 3 aanvragen