U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Uw beheerdersol bijna verlopen

Informatie voor u, als gebruiker van een Z login eHerkenningsmiddel

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de geldigheid van de bevoegdheid “beheerdersrol” binnenkort verloopt.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van Z login eHerkenning en bent u namens het bedrijf bevoegd als beheerder van eHerkenningsmiddelen.

Machtigingen en bevoegdheden hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Uit onze administratie is gebleken dat de einddatum van de beveogdheid “beheerdersrol” binnenkort verloopt. In de e-mail kunt u nalezen tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken. Na het verstrijken van de einddatum wordt de beveogdheid automatisch beëindigd. U bent dan niet meer bevoegd als beheerder en u kunt geen gebruik meer maken van uw eHerkenningsmiddel.

Verleng uw machtiging op tijd
Om de beheerdersrol en toegang tot online diensten te kunnen blijven behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger) uw bevoegdheid te verlengen middels het invullen van de verklaring “Verlengen bevoegdheid”. Voor elk betrouwbaarheidsniveau is een aparte verklaring beschikbaar. U dient de bevoegde hierop te attenderen en de ondertekende verklaring volgens de instructies op de verklaring te laten retourneren.

Downloaden verklaring verlengen bevoegdheid:

Let op: de verklaring dient minimaal 5 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden!

Vragen? Naar support