U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Gebruiker machtiging verlopen

Informatie voor u, als gebruiker van een Z login eHerkenningsmiddel

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat uw machtiging is verlopen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van Z login eHerkenning, waarbij voor u één of meerdere machtigingen tot online diensten zijn vastgelegd.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen daarna verlengd te worden door een bevoegde van uw organisatie. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat u minimaal 1x per 24 maanden gebruik maakt van uw machtiging. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt de machtiging automatisch beëindigd. Ook kan de bevoegde uw machtiging hebben beëindigd.

Uit onze administratie is gebleken dat inmiddels één of meerdere machtigingen van u zijn verlopen. In de e-mail kunt u nalezen welke machtiging verlopen is en per welke datum de machtiging is beëindigd.

Voor het (opnieuw) aanvragen van een machtiging dient u binnen uw organisatie contact op te nemen met de bevoegde (beheerder of wettelijk vertegenwoordiger).

  • Bent u “Beheerder” van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie én beschikt u over een middel op niveau EH2+ of hoger, dan kunt u voor uzelf en voor eventuele andere beheerders of gebruikers, de machtigingen activeren via de Z login Beheermodule. Volg daarvoor de instructies die u in de handleiding kunt vinden.
  • Bent u “Beheerder” van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie en beschikt u over een middel op niveau EH1 of EH2, dan kunt u voor uzelf en voor eventuele andere beheerders of gebruikers, de machtigingen activeren via het formulier van het betreffende niveau.

Vragen? Naar support