Inloggegevens vergeten?

Disclaimer

UnifiedPost b.v. verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kan UnifiedPost b.v. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Responsible Disclosure
Wilt u een zwakke plek in één van onze systemen melden, lees dan het Responsible Disclosure beleid van UnifiedPost b.v.eHerkenning EH3: de nieuwe norm!

Vooruitlopend op de wet Digitale Overheid, die naar verwachting eind 2018 in werking zal treden, hebben vorig jaar al zeven grote overheidsorganisaties (waaronder de Belastingdienst, UWV, RDW, KvK en RVO) afgesproken hun online dienstverlening voor bedrijven via eHerkenning te gaan ontsluiten.

 

Lees meer...

EH3.jpg