U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws25 april 2019

Er zijn verschillende partijen die gebruikmaken van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS): opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, toezichthouders en de eindinspectie. Wie bij één van die partijen werkt en daarom gebruik moet maken van het LAVS, moet inloggen met eHerkenning.

Wanneer een gebouweigenaar asbest wil laten verwijderen, kan deze daartoe opdracht geven via het Landelijk Asbestvolgsysteem. Een gecertificeerd inventarisatiebureau voert vervolgens een asbestinventarisatie uit; daarvoor wordt de opdrachtgever geacht alle belangrijke info ter beschikking te stellen aan het inventarisatiebureau.

De sloopmelding aan het bevoegd gezag is vervolgens voor de rekening van de opdrachtgever (de gebouweigenaar). Door een verwijderopdracht te geven in het LAVS, verzorgt dit automatisch de sloopmelding. De eigenaar van een gebouw is eveneens verantwoordelijk voor het hele proces, ook al wordt de daadwerkelijke verwijdering uitbesteed.

Om bij het LAVS in te loggen, hebben medewerkers van één van bovengenoemde organisaties een eHerkenningsmiddel nodig. Op dit moment is eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende.

eHerkenning aanvragen