U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws25 februari 2019

Het Nederlandse bedrijf Kiwa Register verwerkt aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden aan bedrijven in de transportsector. Kiwa verstrekt namens het Ministerie van Infrastructruur en waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden per jaar. Aanvragers zijn actief in de luchtvaart, binnenvaart, zeevaart en personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register ontstond in 2010, toen de Inspectie Verkeer & Waterstaat de vergunningverlenende taken uitbesteedde.

Kiwa Register en eHerkenning

Om bij het Kiwa Register in te kunnen loggen, kunnen bedrijven gebruik maken van eHerkenning. Met eHerkenning identificeert een bedrijf zich digitaal en op een veilige manier, wat de snelheid van de aanvraag ten goede komt. Er zijn verschillende betrouwbaarheidsniveaus van eHerkenning, maar voor de aanvraagportal van Kiwa Register volstaat een middel met betrouwbaarheidsniveau 1 met machtiging voor de hele onderneming.

Taken Kiwa Register

Het Kiwa Register levert de volgende diensten:

  • Klantcontact: informeren van aanvragers en begeleiding gedurende het aanvraagproces
  • Aanvraag: Kiwa zorgt voor de aanvraag, inname van gegevens en documenten en het afrekenen van kosten voor de vergunning
  • Authenticatie: Kiwa controleert de identiteit van de aanvrager
  • Verificatie: Kiwa stelt vast of de aanvrager in aanmerking komt voor een vergunning
  • Bezorging: Kiwa bezorgt de fysieke of elektronische vergunningen
  • Informatieverschaffing: Kiwa verstrekt op verzoek informatie aan autoriteiten

eHerkenning aanvragen