U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws20 december 2023

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bevat regels voor de bescherming en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan natuur en milieu, maar ook aan alles met betrekking tot water, wonen, infrastructuur en de inrichting van de ruimte.

Ondernemers die activiteiten (gaan) ontplooien waarbij mogelijk nadelige gevolgen voor de omgeving op kunnen treden, krijgen met deze wet te maken. 

Bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet komt er ook een nieuw Omgevingsloket waar u aanvragen in kunt dienen. Dit loket is te vinden via omgevingswet.overheid.nl.

Vernieuw uw machtiging

Met de nieuwe Omgevingswet verandert ook de naam van de dienstverlener, deze wijzigt naar Digitaal Stelsel Omgevingswet. Gebruikers hebben tevens een nieuwe machtiging nodig voor een specifieke dienst of voor alle diensten van deze dienstverlener. 

Procedures die vanaf 1 januari via het nieuwe Omgevingsloket (DSO) lopen zijn:

  • Ruimtelijke ingrepen/ontheffing buitenwerkzaamheden
  • Houtopstanden/Bomen en struiken
  • Biologische bestrijders 
  • Onderzoek beschermde soorten
  • Opvang zeezoogdieren

U kunt ervoor kiezen de gebruiker een zogenaamde dienstverlenersmachtiging te geven zodat de gebruiker toegang heeft tot alle diensten van deze dienstverlener. Wilt u de machtiging beperken tot het nieuwe Omgevingsloket? Kiest dan voor een machtiging voor de dienst DSO Omgevingsloket

Omgevingsloket online
Het huidige Omgevingsloket online (OLO) blijft tot 1 juli 2024 beschikbaar in een aangepaste versie voor:

  • het behandelen van lopende aanvragen (voor overheden)
  • het invoeren van papieren aanvragen, ingediend vóór 1 januari 2024 (voor overheden)
  • het toevoegen van bijlagen aan aanvragen, ingediend via het OLO voor 1 januari 2024 (voor overheden en bedrijven)

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Omgevingsloket