U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws18 april 2019

Ieder jaar, van maart tot april, leveren agrarisch ondernemers de gecombineerde opgave in: gegevens voor de Landbouwtelling en mestwetgeving. Daarnaast vragen ze uitbetaling van subsidies aan, zoals betalingsrechten. Voor glastuinders is er ook nog de emissieaangifte. Voor bedrijven die voor 1 april 2019 zijn beëindigd of overgedragen, is de opgave niet verplicht. In dat geval moet wel de registratie bij de KvK worden aangepast.

De gecombineerde aangifte kan tussen 1 maart en 15 mei worden ingediend via Direct Regelen bij Mijn RVO – na inloggen met eHerkenning. In dit geval is daarvoor minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ benodigd. De opgave kan ook door een ander persoon worden gedaan, zolang deze daarvoor gemachtigd wordt. Na inleveren van de gecombineerde opgave wordt per e-mail een ontvangstbevestiging verstuurd.

Zorg er tijdig voor dat u kunt inloggen bij Mijn RVO met uw eHerkenningsmiddel. Dit om te voorkomen dat u er, te laat, achterkomt dat uw eHerkenningsmiddel en/of de bijbehorende machtigingen niet (meer) geldig zijn.

Wat er onder de gecombineerde opgave kan worden aangevraagd
Zaken die onder de gecombineerde opgave vallen, zijn onder meer uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling voor jonge landbouwers, tegemoetkoming premie brede weersverzekering en de graasdierpremie. Kijk voor een volledig overzicht op de website van RVO.

Wanneer in de opgave ook een aanvraag is gedaan voor de uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers, tegemoetkoming premie brede weersverzekering en uitbetaling subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer is de uitkomst te bekijken in Mijn dossier. Mocht de uitkomst ervoor zorgen dat er in de gecombineerde opgave iets moet worden aangepast, dan kan dit tot 19 juni 2019 zonder dat dit een termijnkorting tot gevolg heeft.

eHerkenning aanvragen