U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws13 mei 2019

De deadline voor het indienen van de verantwoordingsinformatie over 2018 (dVi2018) staat op 1 juli 2019. Woningcorporaties kunnen daarvoor vanaf medio mei terecht op het portaal van SBR-wonen.

Woningcorporaties kunnen zich alvast voorbereiden op het indienen van de dVi2018: via de kennisbank van SBR-wonen wordt een WOZ-bezitstabel beschikbaar gesteld. Daarin kunnen corporaties alvast gegevens invullen over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. De tabel bevat een aantal validaties, waarmee kan worden gecontroleerd of de gegevens wel aan de vereisten voldoen. Het bestand is zo opgebouwd dat elke corporatie die het gebruikt de dVi2018 succesvol kan indienen. Overige gegevens die in de dVi2018 worden uitgevraagd, kunnen worden verzameld in de hulpsheet gegevensmodel dVi2019. Daarmee kan ook de accountantscontrole worden voorbereid.

eHerkenning voor machtiging dVi

Om in te loggen op het portaal van SBR-wonen, is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ benodigd – plus een machtiging voor SBR-wonen. Om de dVi in te dienen in het portaal, moeten corporaties met eHerkenning medewerkers machtigen. Corporaties zonder eHerkenning kunnen dit aanvragen op eherkenning.nl.

eHerkenning aanvragen