U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws15 november 2023

Vanaf 6 november 2023 hebben onderwijsinstellingen de mogelijkheid om gebruik te maken van Schatkistbankieren. Dit is een nieuwe dienst van het Ministerie van Financiën bedoeld voor instellingen die een wettelijke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen, hun publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Deelnemende instellingen hebben een eigen rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Daarnaast kunnen zij deposito’s en leningen afsluiten.

Bankieren bij de schatkist heeft voor instellingen enkele voordelen. Zo kan de instelling een risicoloos kasbeheer voeren (de Staat staat immers garant) en kan er tegen een zeer laag rentetarief financiering worden aangetrokken. Daarnaast staat het ministerie van OCW garant voor deze leningen als de instelling niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Vanwege de garantstelling van het ministerie van OCW vindt er echter een (vorm van) kredietbeoordeling plaats wanneer een onderwijsinstelling bij de schatkist wil lenen. In een toetsingsdocument wordt gevraagd naar (toekomstige) kengetallen (zoals solvabiliteit en liquiditeit).

Om in te kunnen loggen in Mijn Schatkist is eHerkenning niveau 3 nodig. Uw beheerder kan in de Beheermodule zien of de betreffende personen het juiste niveau hebben. Is niet dit het geval? Dan kan uw beheerder eenvoudig een nieuw middel aanvragen of het bestaande middel upgraden naar niveau 3.

Meer informatie over Schatkistbankieren is ook te vinden op de website van het Ministerie van Financiën.