U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws20 maart 2019

Sterfgevallen moeten worden gemeld bij de gemeente. De nabestaanden mogen dit doen, maar zij kunnen dit ook vragen aan de uitvaartondernemer. Uitvaartondernemers die aangifte mogen doen van een overleden persoon, kunnen daarvoor gebruik maken van eHerkenning.

eHerkenning gebruiken voor aangifte van overlijden

eHerkenningsmiddelen moeten minstens van betrouwbaarheidsniveau 3 zijn om de aangifte te kunnen doen. Om aangifte van overlijden te mogen doen, is een verklaring van overlijden nodig. Deze wordt uitgegeven door de behandelend arts of gemeentelijke lijkschouwer, die vaststelt of het om een natuurlijke dood gaat. Als dit inderdaad het geval is, verstrekt deze twee verklaringen:

  • A-verklaring: verklaring van overlijden met daarop naam van de overledene en datum van overlijden;
  • B-verklaring: doodsoorzaak van overledene voor het CBS

De akte van overlijden die de gemeente vervolgens uitgeeft, is nodig om te mogen begraven, cremeren, of (wanneer de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap) te ontleden. Een overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden worden gecremeerd of begraven.

eHerkenning aanvragen