U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws18 maart 2019

Wie met oppervlaktewater of met grondwater wil werken, moet daarvan melding maken. Voor het lozen van afvalwater, het onttrekken van grondwater en aanleggen van een waterberging is een watervergunning nodig. Deze kan met eHerkenning digitaal worden aangevraagd.

eHerkenning gebruiken om een watervergunning aan te vragen

Om een watervergunning aan te vragen, is een eHerkenningsmiddel met tenminste betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Daarmee loggen gebruikers in op de Berichtenbox, een veilige manier om digitaal zaken te doen met de overheid. Alle elektronische post van de overheid komt in de Berichtenbox terecht. Het aanvragen van een schadevergoeding, een vergunning om grondwater te onttrekken, of water te infiltreren verloopt via deze Berichtenbox.

eHerkenning aanvragen