U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws27 februari 2020

Wet digitale overheid en uitfasering EH1

De Wet digitale overheid, die het doel heeft om veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid mogelijk te maken, is dinsdag 18 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. Hierdoor is er een belangrijke vervolgstap gezet in het in werking treden van de Wet, wat waarschijnlijk halverwege 2021 zal gaan gebeuren. Een belangrijk gevolg van deze Wet is dat overheidsorganisaties hun diensten niet meer achter eHerkenning niveau 1 mogen aanbieden. Naar verwachting zullen de meeste overheidsdiensten dan achter eHerkenning niveau 3 aangeboden gaan worden.

Wat is de Wet digitale overheid?

Het doel van de Wet digitale overheid is om ervoor te zorgen dat Nederlandse burger en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij online diensten van overheidsorganisaties. Met veilig en betrouwbaar wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen die voldoen aan hogere betrouwbaarheidseisen dan het huidige DigiD. Zoals bijvoorbeeld eHerkenning niveau 3. Dit is dan ook een van de redenen dat eHerkenning niveau 3 algemeen wordt gezien als dé standaard van eHerkenning; het voldoet namelijk aan de gestelde eisen die in de Wet digitale overheid staan.

Uitfasering eHerkenning niveau 1

Met de ingang van de Wet digitale overheid mogen overheidsorganisaties hun online diensten niet meer achter eHerkenning niveau 1 (EH1) aanbieden. Vanaf dan kunt u bijvoorbeeld niet meer met EH1 inloggen bij gemeenten, inloggen bij het RVO of een VOG aanvragen. Vanaf dan zult u dus een hoger niveau eHerkenning nodig hebben. Voor veel van deze overheidsdiensten gaat u eHerkenning niveau 3 nodig hebben. Dit niveau eHerkenning sluit het best aan op de Wet digitale overheid en wordt gezien als dé standaard van eHerkenning.

Vraag nu alvast eHerkenning niveau 3 aan

Tweede Kamer

In de periode van 27 januari t/m 18 februari 2020 is de Wet digitale overheid in behandeling genomen door de Tweede Kamer. De Wet, die door minister Raymond Knops is ingediend, is de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws gekomen in combinatie met eHerkenning en de Belastingdienst. Nu de Wet, samen met een aantal amendementen en moties, is aangenomen door de Tweede Kamer, kan het behandeld gaan worden in de Eerste Kamer. Naar verwachting zal dit halverwege 2021 afgerond zijn.

Volgende stappen Wet digitale overheid

De volgende stap zal gezet worden door de Eerste Kamer die zich nu over het wetsvoorstel zal gaan buigen. Wanneer ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, dan wordt het in de Staatscourant gepubliceerd en vervolgens in fases geïmplementeerd. Volgens de planning zal dit proces halverwege 2021, afgerond gaan worden.

Wilt u klaar zijn voor de Wet digitale overheid en voldoen aan de eisen die hierin gesteld worden? Dan kunt u nu al eHerkenning niveau 3 aanvragen bij Z login.