U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws26 april 2023

De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Inmiddels is deze wet door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Na publicatie in de Staatscourant treedt de wet op 1 juli 2023 gefaseerd in werking.

Wat is de Wet digitale overheid (Wdo)?

Het doel van de Wdo is om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij online diensten van overheidsorganisaties. Met veilig en betrouwbaar wordt bedoeld een elektronische identificatiemiddelen (eID) met betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ en ‘hoog’. In het geval van eHerkenning is dit minimaal eHerkenning niveau 3. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat eHerkenning niveau 3 algemeen wordt gezien als dé standaard van eHerkenning; het voldoet namelijk aan de gestelde eisen die in de Wet digitale overheid staan.

En hoe nu verder?

Publieke dienstverleners moeten voldoen aan de verplichtingen in de Wdo zodra ze zijn aangesloten. Het aansluiten gebeurt de komende tijd in overleg met de dienstverleners, zodat rekening kan worden gehouden met de uitvoerbaarheid. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u klaar zijn voor de Wet digitale overheid en voldoen aan de eisen die hierin gesteld worden? Dan kunt u nu al eHerkenning niveau 3 aanvragen bij Z login.