U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws5 februari 2019

Wie denkt een vergunning nodig te hebben voor aanpassingen op het gebied van ruimte, milieu, waterbeleid of bouw, kan daarvoor terecht bij het Omgevingsloket. Mocht deze inderdaad nodig zijn, dan kunnen bedrijven eHerkenning gebruiken voor het indienen van een verzoek.

Bij het Omgevingsloket kunnen bedrijven en burgers alle vergunningen die zij nodig hebben bundelen in één aanvraag. Indien nodig splitst en verwerkt het loket deze aanvragen vervolgens los. Daarnaast kunnen aanvragen altijd en overal worden ingediend, is het aanvraagproces veiliger dan op papier en worden aanvragen veel sneller verwerkt. Om in te loggen bij het Omgevingsloket hebben bedrijven een eHerkenningsmiddel nodig.

Waarom eHerkenning

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en Waterwet moeten ervoor zorgen dat vergunningen eenvoudiger kunnen worden aangevraagd. Om de dienstverlening te verbeteren heeft het Omgevingsloket vergunningsaanvragen daarom gedigitaliseerd: zo hoeven aanvragers niet te wachten tot het gemeenteloket is geopend en bovendien aanvragen niet meer op papier in te dienen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan hoog in het vaandel, wat de belangrijkste reden is om bedrijven in te laten loggen met eHerkenning.

Korte geschiedenis

eHerkenning kan nog het beste worden vergeleken met het authenticatiemiddel bij de overheid voor burgers, DigiD. Om gebruikers te laten wennen aan de nieuwe werkwijze en het loket zo toegankelijk mogelijk te houden, werd het eerste jaar gekozen voor gratis eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1. De controle daarbij is minimaal – té minimaal voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zo bleek. Daarom is het betrouwbaarheidsniveau opgehoogd tot 2. Ondertussen wordt de dienstverlening voortdurend uitgebreid: zo wordt er een koppeling gemaakt met het nieuwe Handelsregister en de Berichtenbox voor bedrijven.

Kosten

eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 2 is niet gratis, maar daar staat gebruiksgemak, betrouwbaarheid en veiligheid tegenover. Bovendien kan eHerkenning daarnaast voor andere portalen van de overheid worden gebruikt.

eHerkenning aanvragen