U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. Z login ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

image

Nieuws4 april 2019

Wie gaat bouwen, verbouwen of slopen, reclame gaat maken of groen weg gaat halen, heeft in veel gevallen een vergunning nodig. Voor de meeste activiteiten in de openbare ruimte gelden algemene regels, waarvoor een melding wordt gedaan. Om te controleren of dat inderdaad het geval is, kan bij het Omgevingsloket online een vergunningscheck worden gedaan.

Eén vergunning, ter vervanging van oude vergunningen

Voorheen moesten alle vergunningen apart worden aangevraagd, maar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zorgt ervoor dat deze allemaal zijn samengevoegd. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In omgevingsloket online is na te gaan of een vergunning inderdaad benodigd gaat zijn. Een omgevingsvergunning is met een aanvraagformulier te verkrijgen bij de gemeente, zowel digitaal als schriftelijk; ook kan iemand worden gemachtigd om de aanvraag uit te voeren.

Beoordeling door de gemeente

Een gemeente beslist meestal binnen 8 weken of iemand wel of niet in aanmerking komt voor de omgevingsvergunning, maar dat gaat dan wel om eenvoudige aanvragen. Bij moeilijker aanvragen beslist de gemeente binnen zes maanden.

Gedoogbeschikking

Mocht de vergunningsaanvraag worden afgewezen, dan is er nog de uitwijkmogelijkheid van een gedoogbeschikking. Deze zorgt ervoor dat een activiteit zonder de juiste vergunning toch mag worden uitgevoerd. Dit komt alleen in uitzonderlijke situaties voor.

eHerkenning aanvragen